Wat is het verschil tussen een licentie en overdracht?&

De Nederlandse Auteurswet schrijft voor dat de overdracht van auteursrechten dient plaats te vinden via een daartoe bestemde akte ('een schriftelijk ondertekend stuk'). Het is daarom ook niet mogelijk om auteursrechten mondeling over te dragen. Door de overdracht wordt een andere partij rechthebbende op de auteursrechten van het werk. In de praktijk wordt wel gesproken over een andere ‘eigenaar’ van het auteursrecht. Bij een licentieovereenkomst wordt ‘slechts’ een gebruiksrecht op het werk verleend; het auteursrecht blijft bij de rechthebbende. Toch zijn er ook wel wat overeenkomsten te vinden. Net zoals er voor het gebruiksrecht een licentievergoeding kan worden gevraagd, kan er ook voor de overdracht een 'afkoopsom' worden afgesproken.

Wil je meer weten over het auteursrecht? Lees dan onze blogs of neem vrijblijvend contact op.