Wat is het auteursrecht?&

Volgens artikel 1 van onze Auteurswet is het auteursrecht 'het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.'

Wil je meer weten over de het auteursrecht? Lees dan onze blogs of neem vrijblijvend contact op.