Software Distributieovereenkomst (resellercontract)

In de softwaresector doet zich vaak de situatie voor dat degene die de software heeft ontwikkeld, deze niet zelf verhandelt maar door een ander laat doorverkopen. Dit doorverkopen wordt ook wel ‘reselling’ genoemd. Vandaar dat een distributieovereenkomst in de praktijk vaak als ‘resellercontract’ wordt aangeduid.

Een software distributieovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een softwareleverancier en distributeur. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat de distributeur software verkrijgt om deze ‘op eigen rekening en risico’ aan afnemers ter beschikking te stellen. Door het aangaan van een dergelijke overeenkomst komt er een samenwerking tussen softwareleverancier en distributeur tot stand ter bevordering van de afzet van het product (de software). De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. Partijen hebben dus veel vrijheid in het inrichten van hun distributierelatie.

Heb je een software distributieovereenkomst nodig, dan kunnen wij die voor jou opstellen. Wij stellen al een distributieovereenkomst op vanaf €300,-(exclusief 21% BTW). De distributieovereenkomst wordt altijd op maat gemaakt door een van onze juristen aan de hand van de informatie die wij van jou ontvangen. Neem gerust even contact op.