Als uitgangspunt geldt in Nederland dat het auteursrecht op een creatie toekomt aan de maker. Op dit uitgangspunt bestaan een aantal uitzonderingen. Een in de praktijk veel voorkomende uitzondering is de situatie waarin het werk in dienstverband is ontwikkeld (het zogeheten werkgeversauteursrecht). Artikel 7 AW luidt namelijk als volgt:

"Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd."

Wil je meer weten over het auteursrecht? Lees dan onze blogs of neem vrijblijvend contact op.