expertise&

ICT-recht

Om maar even met een kafka-achtige uitspraak te beginnen: het ICT-recht bestaat niet. Wanneer wij op kantoor geconfronteerd worden met een mislukt automatiseringsproject, nemen we eerst een kijkje in het algemene verbintenissenrecht. Indien het ook niet duidelijk is bij wie het auteursrecht op de code precies ligt, pakken we tegelijkertijd de Auteurswet er even bij.

Waarom koesteren we dan toch de term 'ICT-recht'? Het is zeker geen ijdelheid maar eerder een poging om te benadrukken dat de technische aspecten van een ICT-zaak, unieke kennis vereisen. Wanneer je een aan het ICT-recht gerelateerde vraag hebt, is het daarom van wezenlijk belang om naar een jurist op zoek te gaan die zich in juist deze materie gespecialiseerd heeft. Zeker nu onze samenleving in rap tempo aan het digitaliseren is en er voortdurend nieuwe wetten en regels uitgevaardigd worden om dit digitaliseringsproces in goede banen te leiden.

SLA

Ben jij een dienstverlener of afnemer van (cloud)software? Dan is het geen overbodige luxe om in een Service Level Agreement (ook wel SLA genoemd) afspraken vast te leggen over het 'service level' (kwaliteitsniveau) van de aangeboden dienstverlening. In deze overeenkomst wordt gespecificeerd welk niveau van dienstverlening jouw klanten mogen verwachten. Hierbij kan je denken aan afspraken omtrent de beschikbaarheid van de software, onderhoud, eventuele back-ups, storingen of aansprakelijkheid bij downtime. Je wilt de afspraken zo concreet mogelijk maken (oog voor detail is zeker niet onbelangrijk) zodat jij en de klant allebei precies weten waar jullie aan toe zijn en de gemaakte afspraken aansluiten op de praktijk. Een SLA kan zo al snel een aantal pagina’s in beslag nemen.

SLA’s zijn vaak te “ICT-centrisch” en komen niet of nauwelijks overeen met de ervaring van de klant bij het gebruik van de service. Wij denken dat het anders kan.

Even rechtzetten

Een standaard juridische overeenkomst gebruiken voor een Agile-samenwerking is niet oké. Dat is ongeveer net zo’n grote mismatch als pizza en ananas. Helaas vergeet men nog wel eens dat een Agile manier van werken, ook Agile contracten nodig heeft. Zo dient het contract ruimte te bieden aan het iteratieve ('tussentijds opleveren') karakter van Agile en ervoor te zorgen dat - zonder dat elke keer een nieuwe handtekening nodig is - partijen makkelijk kunnen inspelen op veranderingen of nieuwe inzichten.

Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel het scenario voorkomen waarin de opdrachtnemer zomaar in gebreke kan blijven, zonder dat dit voor hem of haar consequenties heeft. Een eerlijke verdeling tussen risico’s en verantwoordelijkheden is geen overbodige luxe.

Onze tip: agile samenwerking = agile contract.

NDA

Een geheimhoudingsverklaring -ook wel non-disclosure agreement genoemd- is er om informatie die jij van plan bent te delen, vertrouwelijk te houden. Een geheimhoudingsverklaring kan bijvoorbeeld erg handig zijn voor start-ups die hun idee willen voorleggen aan potentiële investeerders, maar liever niet hebben dat zij er met dit idee vandoor gaan. Of denk bijvoorbeeld aan een samenwerking die jij met een andere ondernemer wilt aangaan, waarbij je met alle plezier openheid van zaken geeft maar wel graag ziet dat bepaalde informatie vertrouwelijk blijft. Een geheimhoudingsverklaring is bij uitstek maatwerk en kan een hoop gedoe voorkomen.

Waar kunnen we je bij helpen?

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het ICT-recht. Zo zijn we dagelijks bezig met het opstellen van EULA's, SLA's, hostingscontracten, maar ook met het in kaart brengen van eventuele risico’s van softwareprojecten en het bijstaan van ondernemers in ICT-gerelateerde conflicten. Het behoeft geen betoog dat we volledig op de hoogte zijn van het ICT-recht. Door onze samenwerking met developers kunnen we bovendien net dat beetje extra geven, wanneer nodig. Onze juristen begrijpen zowel de technische als juridische aspecten van een zaak waardoor communiceren verrassend gemakkelijk wordt.