expertise&

conflicten

Elke situatie vraagt om een unieke onderhandelingsstrategie. Wij houden rekening met alle dimensies van een conflict en hebben een brede blik wanneer het aankomt op het oplossen ervan. Wij zijn in staat om snel in actie te komen. Eerlijkheid en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze juristen streven natuurlijk altijd naar een optimaal resultaat, maar indien wij het in jouw belang achten om de onderhandelingen te staken, zullen wij je daar ook over informeren.

Een rechtszaak voorkomen

Wij procederen niet om het procederen. Als een rechtszaak kan worden voorkomen, proberen we dat in principe altijd. Soms kan een enkele brief of een gesprek genoeg zijn om met de wederpartij tot een oplossing te komen. Als jij toch direct naar de rechter wilt, of het niet lukt om onderling een oplossing te vinden, starten we een procedure.

Even rechtzetten

Just to be sure: we zijn geen advocatenkantoor. Uit eigen ervaring weten we dat goed specialistisch juridisch advies veelal afdoende is en het voordeliger is om een eventueel geschil niet bij de rechter 'uit te vechten'. Voorkomen is immers beter dan genezen. Kan een jurist eigenlijk wel naar de rechter stappen? Jazeker! Bij de kantonrechter kunnen wij je bijstaan indien het een vordering betreft onder de 25.000 euro. Daarboven zullen wij je altijd doorverwijzen naar een advocaat.

Naar de rechter

Als er geen andere weg meer openstaat, kunnen we naar de rechter. Met het uitbrengen van de dagvaarding wordt de procedure ingeleid. Een procedure bij de rechter kost geld en kan best veel impact hebben. We vinden het daarom belangrijk dat jij van tevoren weet waar je aan toe bent. Bij Spaans&Spaans zijn we transparant over de te verwachten kosten en jouw slagingskansen. Tegelijkertijd kan jij met een gerust hart jouw belangen door ons laten verdedigen. Wij verstaan ons vak, en procederen in - en buiten - Amsterdam bij de kantonrechter.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Onze juristen zijn ambitieus en nieuwsgierig. Wanneer we jouw zaak aannemen, dan weet je zeker dat we met volledige toewijding jouw belangen behartigen.