Verwerkersovereenkomst laten opstellen door een jurist.

verwerkersovereenkomst

Indien je als ondernemer gebruik maakt van een andere partij om persoonsgegevens te verwerken, is de kans groot dat je een verwerkersovereenkomst dient op te stellen. Je bent onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming de 'verwerkersverantwoordelijke.' De ingeschakelde partij heet de 'verwerker.' In een verwerkersovereenkomst worden bijvoorbeeld het onderwerp en doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens wat verwerkt zal gaan worden en rechten en verplichtingen van partijen vastgelegd. Hoewel de 'bewerkersovereenkomst' onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet echt consequenties verbindt aan het niet hebben van een dergelijke overeenkomst, is dit veranderd met de intreding van de AVG. De mogelijke boetes indien je geen verwerkersovereenkomst hebt terwijl jij deze wel had dienen op te stellen, zijn fors: een maximale boete van 10 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet. Daarnaast kan een betrokkene ook een civielrechtelijke aansprakelijkheidsactie instellen. Kortom, reden genoeg om een professionele verwerkersovereenkomst op maat te laten opstellen zodat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, weet waar je aan toe bent en achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Een verwerkersovereenkomst stellen wij op voor een vaste prijs van 175 euro (ex 21 % BTW).

Let op: onder de nieuwe Verordening is er al heel snel sprake van een verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zodat een verwerkersovereenkomst dient te worden opgesteld. Besteedt jij bijvoorbeeld de salaris en/of personeelsadministratie uit? Sla je persoonsgegevens van jouw klanten in Dropbox op? Maakt jouw webwinkel gebruik van SendCloud? In al deze gevallen besteedt je de verwerking van persoonsgegevens uit aan een derde partij en is een verwerkersovereenkomst nodig. Dit waren slechts enkele voorbeelden maar er zijn talloze andere gevallen denkbaar. Weet je niet zeker of je verplicht bent om een verwerkersovereenkomst op te stellen? Neem direct contact met ons op en wij adviseren je graag verder! 

Een ander contract nodig? Ga naar Onze overeenkomsten en contracten” voor een opsomming van alle contracten die wij maken.