Privacy-cookie verklaring laten opstellen of nakijken door gespecialiseerde juristen.

Privacy en Cookieverklaring

Met jouw onderneming heb je zeer waarschijnlijk te maken met persoonsgegevens (bijvoorbeeld van klanten), die jij verwerkt of door derde partijen laat verwerken. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er in de volgende gevallen sprake van persoonsgegevens:

‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’

Een privacy- en cookie verklaring stellen wij op voor een vaste prijs van 200 euro (ex 21 % BTW). Komen we erachter dat jouw website geen cookies plaatst? Dan bedragen de kosten 150 euro (ex 21 % BTW). Neem contact met ons op voor een gratis intake.


Een hele lap tekst, maar feit is dat er al snel sprake is van persoonsgegevens en indien jouw onderneming hiermee iets ‘doet’ (en die gegevens dus verwerkt) ben jij wettelijk verplicht om de personen om wie het gaat hierover te informeren! Dit is belangrijk, omdat een goede privacyverklaring (soms ook wel privacy statement genoemd) ervoor zorgt dat een ieder precies weet hoe het met zijn privacy zit als hij met jouw onderneming in zee gaat (of bijvoorbeeld jouw website bezoekt). Zo is het goed voor te stellen dat een klant wil weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt als hij zijn gegevens achterlaat voorafgaand aan het aanschaffen van een product op de website van jouw onderneming. Transparantie zorgt ervoor dat een klant weet waar hij aan toe is. Tegelijkertijd is het hebben van een goede privacyverklaring van groot belang voor jouw onderneming, zodat je voldoet aan de huidige (en toekomstige) wetgeving en niet het risico loopt op sancties en (hoge) boetes. 

Maak je bovendien gebruik van cookies voor jouw website, of ben je voornemens hiertoe over te gaan? Op basis van de Cookiewet dien je ofwel een aparte cookie verklaring op te nemen, of jouw gebruik van cookies en de informatie hierover in een duidelijk kopje onder te brengen in de privacy verklaring. Met de aanstaande ePrivacy-verordening (niet te verwarren met de Algemene Verordening Gegevensbescherming) veranderd veel met betrekking tot het cookies gebruik en het is goed om je hier alvast op voor te bereiden.

Wij stellen graag een juridisch waterdichte privacyverklaring en cookieverklaring voor jouw website op, die AVG-proof zijn. Natuurlijk altijd tegen een laag tarief.


Heb je vragen omtrent de verplichte privacyverklaring, bijvoorbeeld over de consequenties die de AVG voor jouw bestaande privacyverklaring zal hebben of hoe het nou precies zit met persoonsgegevens die jij van derde partijen ontvangt en gebruikt? Wij beantwoorden jouw vragen heel graag.

Een ander contract nodig? Ga naar “Onze overeenkomsten en contracten” voor een opsomming van alle contracten die wij maken.