Vraag van een lezer: "heb ik een Copyright Notice op mijn website nodig om mijn auteursrecht te doen laten ontstaan?"

Vanaf februari 2019 kan je -anoniem en gratis- jouw juridische vraag aan ons stellen via ons contactformulier of per e-mail aan contact@spaans-spaans.com, met als onderwerp “Lezersvraag”. Per week halen we uit alle ingezonden vragen een paar vragen eruit die we online zullen beantwoorden in de vorm van een blog. Waarom? Wij vinden het leuk om te zien wat voor juridische vragen mensen bezighouden en voor jou en anderen kan het wellicht een ‘aha’ moment opleveren. Let wel: het gegeven antwoord is niet bedoeld als een sluitend juridisch advies. Voor juridisch advies (een ‘a tot z’ behandeling van jouw vraagstuk) kan je natuurlijk ook altijd bij ons terecht.


Antwoord van een jurist:

 Nee, dat heb je niet nodig. Wat het recht maar altijd zo eenvoudig toch? Dit betekent natuurlijk nog niet dat een Copyright Notice geen enkele functie kan hebben.

In een eerdere blog legden we al een keer uit dat, voor het ontstaan van jouw auteursrechtelijke bescherming als feitelijk maker van een werk, niet vereist is dat je jouw creatie ergens vastlegt, deponeert of registreert. Op het moment dat ‘een werk van letterkunde, wetenschap of kunst’ tot stand komt, wordt deze automatisch door de Auteurswet auteursrechtelijke bescherming toegekend. Moet je creatie natuurlijk wel nog even origineel zijn. Enfin, het is dus een misverstand dat een Copyright Notice in Nederland noodzakelijk is om jouw auteursrecht te doen laten ontstaan.

Is een Copyright Notice verplicht? 

Waar komt dat zinnetje “All right reserved” (met het befaamde ©-teken) dan vandaan? In de Buenos Aires Copyright Convention van 1910 werd deze vermelding verplicht geacht om als auteur enige bescherming te kunnen genieten. Gelukkig zijn in 2002 alle leden van dit verdrag toegetreden tot de Berner-Convention. Dit betekent dat in alle Europese landen (maar ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld) geen Copyright Notice verplicht is om als auteur van een werk auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten. Als jouw werk echter ook in landen verschijnt die niet zijn toegetreden tot de Berner-Convention (denk aan Iran of Namibië) dan kan het zeker verstandig zijn om alsnog een Copyright Notice aan je werk toe te voegen.  

Copyright Notice als naamsvermelding 

Dat de copyright notice geen ‘juridische waarde’ bezit, in die zin dat zij niet noodzakelijk is om het auteursrecht te doen ontstaan, betekent natuurlijk nog niet dat het gebruik ervan geen enkel nut heeft! Het is namelijk zo dat degene wiens naam op of in een werk staat vermeld (naamsvermelding), wordt vermoed de auteur van het werk te zijn. Alhoewel het niet meer is dan een ‘rechtsvermoeden’, kan het zeker bijdragen aan jouw bewijspositie. Daarnaast kan een Copyright Notice zeker enige waarde hebben als waarschuwing. Aan de bezoekers van jouw website laat je weten dat er auteursrecht op de content rust en ze dus niet zomaar mogen knippen en plakken. Wel zo handig!