Lezersvraag: ben ik als websitebouwer aansprakelijk voor de content op de website van mijn klant?

Vanaf februari 2019 kan je -anoniem en gratis- jouw juridische vraag aan ons stellen via ons contactformulier of per e-mail aan contact@spaans-spaans.com, met als onderwerp “Lezersvraag”. Per week halen we uit alle ingezonden vragen een paar vragen eruit die we online zullen beantwoorden in de vorm van een blog. Waarom? Wij vinden het leuk om te zien wat voor juridische vragen mensen bezighouden en voor jou en anderen kan het wellicht een ‘aha’ moment opleveren. Let wel: het gegeven antwoord is niet bedoeld als een sluitend juridisch advies. Voor juridisch advies (een ‘a tot z’ behandeling van jouw vraagstuk) kan je natuurlijk ook altijd bij ons terecht.

Antwoord van een jurist:

Vorige week kregen we bericht van een bezorgde websitebouwer. In opdracht van een klant (een modebedrijf) had ze een mooie website gebouwd waarbij ze -omwille van het design- enkele modefoto’s had gebruikt die haar door de klant waren aangeleverd. De klant had haar bij de aanlevering van deze foto’s verzekerd dat ze deze ‘zonder enige problemen’ kon gebruiken. Enkele weken na oplevering van de website krijgt de websitebouwer een verontrustende e-mail. Blijkbaar waren de modefoto’s toch niet zo onschuldig en het modebedrijf werd aangesproken wegens inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Het modebedrijf probeerde vervolgens de aansprakelijkheid, als het ware, door te schuiven naar de websitebouwer door de door haar geleden schade op de websitebouwer te verhalen. Want: deze heeft toch de foto’s in het website-ontwerp opgenomen?

Auteursrecht: wie is aansprakelijk voor de aangeleverde content op een website?

Laten we vooropstellen dat de ‘openbaarmaker’ van een foto de verantwoordelijkheid draagt voor deze openbaarmaking. Logischerwijze is het ook diezelfde openbaarmaker die door de maker van een werk (de fotograaf) kan worden aangesproken voor de geleden schade door deze onrechtmatige openbaarmaking. Wie is nu de openbaarmaker in dit verhaal? Dat is in beginsel gewoon de ‘eigenaar’ (exploitant) van de website: in dit geval het modebedrijf. Door zonder toestemming van de fotograaf deze modefoto’s op haar website te (laten) plaatsen, maakt het modebedrijf inbreuk op het auteursrecht van deze fotograaf. Dat het modebedrijf zich ‘van geen kwaad bewust was’ en wellicht geen idee had dat de foto’s auteursrechtelijke beschermingen genoten, doet hier trouwens niets aan af. Verder is het ook niet van belang of de foto’s gemaakt zijn door een amateur of een beroepsfotograaf.

Schadevergoeding verhalen op websitebouwer

Enfin, dat het modebedrijf mag worden aangesproken door de fotograaf ligt vrij voor de hand. Maar mag het modebedrijf haar geleden schade (ze moet immers een fikse schadevergoeding betalen aan de fotograaf) op de websitebouwer verhalen? Omdat het modebedrijf hier zelfstandig de foto’s heeft aangeleverd en daarbij de websitebouwer ook nog eens op het hart drukte dat deze de foto’s zonder enige problemen kon gebruiken, lijkt me een ‘verhaal actie’ vrijwel kansloos. Dit was wellicht anders geweest indien de websitebouwer zelf een paar fotootjes van het internet had geplukt en/of het modebedrijf een relevante vrijwaringsclausule had bedongen.

Tip: zorg er als websitebouwer altijd voor dat je in jouw Algemene Voorwaarden een vrijwaringsclausule opneemt waarin je duidelijk maakt dat jouw klant verantwoordelijk is voor al hetgeen deze aanlevert (foto’s, teksten, etcetera.).