Agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (hierna: handelsagent) voor een andere partij (hierna: principaal) bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten. Hiervoor krijgt de handelsagent een beloning, veelal op commissiebasis. De handelsagent kan deze overeenkomsten sluiten in naam en rekening van de principaal. De agent die ‘in naam’ handelt van de principaal, heeft zo de bevoegdheid om de principaal rechtstreeks te vertegenwoordigen en te binden, terwijl hij zelf niet gebonden is aan degene met wie hij handelt. Dit betekent dus o.a. dat de handelsagent niet het financiële risico draagt voor de afwikkeling van de overeenkomsten. Het is daarom van essentieel belang dat er heldere afspraken tussen partijen worden gemaakt over wat de agent precies zal gaan doen en onder welke voorwaarden hij voor (en namens) de principaal overeenkomsten mag sluiten met derden.

In tegenstelling tot de distributieovereenkomst, gelden voor agentuurovereenkomsten bijzondere wettelijke regels. De wetgeving op het gebied van agentuur is vrij strikt en dwingend van aard. Het is dus van belang dat er goede afspraken worden gemaakt die in overeenstemming zijn met de wet.

Heb je een agentuurovereenkomst nodig, dan kunnen wij die voor jou opstellen. Wij stellen al een agentuurovereenkomst op vanaf €220,-(exclusief 21% BTW). De agentuurovereenkomst wordt altijd op maat gemaakt door een van onze juristen aan de hand van de informatie die wij van jou ontvangen. Neem gerust even contact op.